Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naslov operacije: Les in design

Partnerji:

1. Jan Petrič

2. Mizarstvo Godeša, Peter Godeša s.p.

3. Mizarstvo, Ervin Kraševec s.p.

4. NATURAN d.o.o.

Cilj projekta je povezati partnerje s področja izdelave lesenih izdelkov, vzpostaviti skupno blagovno znamko in skupen nastop na trgu. Bistven dodani element blagovne znamke je design, ki vzpostavi dodano vrednost in ločuje od konkurenčne ponudbe. Poleg nove blagovne znamke je eden ključnih rezultatov tudi razviti šest novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/